Service

Flere av våre kunder har fra tid til annen behov for faglig bistand på sveis, prefabrikasjon, rørinstallasjoner og generell montasjehjelp. Det kan være mindre oppdrag, men også prosjektbaserte oppdrag over noe tid. Da er det greit å ha en forutsigbar samarbeidspartner hvor en gjennom rammeavtaler har avtalt betingelser i god tid på forhånd. Det gir en mer effektiv og forutsigbar hverdag for alle.

I flere av våre leveranser inngår utstyr som trenger service og vedlikehold. Da tilbyr vi kunder å inngå serviceavtaler for forebyggende vedlikehold, det kan fort lønne seg.

Har du behov for forutsigbare avtaler for utføring av forefallende arbeid eller faste servicer? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!