Vår miljøpolicy

Vi vil utgjøre en forskjell for det ytre miljøet!

Vi er bevisste på vår påvirkning på ytre miljø og på vår mulighet til å påvirke omverdenen til bedre miljøprestasjoner. Vi jobber aktivt med å begrense vår belastning på miljøet, med særlig fokus på avfallshåndtering, energibruk og transport. Vi skaper og tilbyr miljøtilpassede produkter lagd av 100% resirkulerbart materiale for at våre kunder lettere skal gjøre grønne valg.

For å få til dette skal vi:

 • Vurdere virkningen på miljøet og minimere negative effekter som vår aktivitet kan ha på det lokale og globale miljøet
 • Overholde miljølovgivningen samt de lokale miljøkrav som gjelder for vår virksomhet
 • Velge produkter og løsninger som understøtter en målsetning om bærekraft
 • Bevisstgjøre alle ansatte, kontraktsarbeidere og leverandører om sitt miljøansvar
 • Velge leverandører som har et fungerende miljøsystem
 • Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, tjenester og utstyr
 • Ha fokus på avfallshåndtering og resirkulering
 • Ha fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid av prosesser, produkter og tjenester med sikte på å forbedre vår miljøprestasjon
 • Miljøpolitikken skal gjennomføres ved at vi:
 • Minimerer utslipp fra våre firmabiler
 • Har systemer, rutiner og avtaler for avfallshåndtering og resirkulering
 • Minimerer papirforbruk
 • Begrenser intern reiseaktivitet til det nødvendige
 • Jobber for å minimere strømforbruket
 • Prioriterer miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
 • Jobber for en relevant miljømerking av våre produkter og utstyr
 • Dekker krav i NS-EN ISO 14001:2015