Om oss

Tekken AS har kontor, verksted og lager på Sjøholt i Ålesund Kommune. Vi ligger sentralt plassert mellom Ålesund og Molde. Eksportveien E39 går rett forbi vår lokasjon og logistikken er god både for leveranser til og fra vår lokasjon.

Selskapet er eid av erfarne aktører fra industrien og den maritime klynga på Nordvestlandet. Lokalt og aktivt eierskap kombinert med lokalt samarbeid er noe vi etterstreber. Lokalt samarbeid kan også være på leveringssted.

Selv om Tekken AS ble etablert så sent som i 2019, så har selskapet lang erfaring ved at etableringen av selskapet kom til som følge av en virksomhetsoverdragelse i 2022. Da overtok Tekken AS rørvirksomheten fra Entec Brimer / Entec Group AS, med dette fulgte 25 høyt motiverte ansatte, biler og utstyr, samt lokalitetene på Sjøholt. Overdragelsen gjaldt tidligere ServiTech AS som ble fusjonert inn i Entec Brimer i 2020. Flere av dagens eiere var gründere i ServiTech AS som opprinnelig ble etablert i 2012. Tekken viderefører derfor lange tradisjoner og selskapet har derfor lang og solid erfaring.

Tekken AS har dyktige industrirørleggere og sveisere som utgjør en viktig del av selskapets virksomhet. Oppdragene er innen ulike markeder, herunder prosessindustri, fiskeindustri, Vann- og avløp (VA), samt landbasert oppdrett.

Tekken AS selger også PE-produkter mot det norske markedet.

Våre ansatte

Erik Høyvik

COB / Styreleder
+47 916 83 173

Stig Lennart Stokke

CEO / Daglig leder
stig.stokke@tekken.no
+47 992 19 630

Pål Arne Devold

Leder Salg og Ettermarked
paal.devold@tekken.no
+47 992 19 638

Erik Lübbe

Leder Produktsalg
erik.lubbe@tekken.no
+47 900 31 315

Stein Skaaden

Produksjonsleder
stein.skaaden@tekken.no
+47 915 70 019

Arve Gangstad

Produksjonskoordinator
arve.gangstad@tekken.no
+47 992 41 496

Lene Fosseng Sjøholt

Administrasjonsleder HR/KHMS
lene.sjoholt@tekken.no
+47 976 07 635

Mathusan Selladurai

Prosjektleder / VA Ingeniør
mathusan.selladurai@tekken.no
+47 482 67 661