Vår kvalitetspolicy


Det ultimate målet på kvalitet er fornøyde kunder!

Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på. Dette innebærer en forpliktelse om å levere produkter og tjenester av god kvalitet til avtalt tid, pris og sted, i henhold til kundens krav og betingelser.

For å få til dette skal vi:

 • Søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet
 • Levere kvalitetsprodukt til våre kunder med en positiv balanse mellom verdi og produksjonskostnad
 • Sørge for at våre ansatte har opplæring og kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med kundens krav, behov og forventninger
 • (søke å) oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er gjeldende for vår virksomhet
 • Velge kjente leverandører som har et fungerende kvalitetssystem
 • Jevnlig kommunisere vår kvalitetspolitikk ut til våre medarbeidere
 • Fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid av prosesser, produkter og tjenester med
 • Sikte på å tilfredsstille eller overgå kundens forventninger
 • Kvalitetspolitikken skal gjennomføres ved at vi:
 • Gir det å tilfredsstille kundene prioritet over alt annet
 • Utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
 • Leverer det produktet eller den tjenesten kunden ønsker
 • Lytter oppmerksom og handler ut fra kundenes tilbakemeldinger
 • Holder det vi lover
 • Kommuniserer aktivt og åpent
 • Lærer av våre feil
 • Anerkjenner og deler de beste fremgangsmåtene og holdningene
 • Er sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder for det arbeid vi utfører
 • Dekker krav i NS-EN ISO 9001:2015