Prefabrikkering

Tekken utfører prefabrikasjon av rør, tanker og konstruksjoner ved eget verksted. Vår bakgrunn er fra skipsindustrien hvor prefabrikkering av rør etter ISO-tegninger har en lang tradisjon og hvor det i stor utstrekning blir produsert nesten komplette rørsystem før montering om bord. Tekken har egenutviklede sveiseprosedyrer og vi har sertifiserte sveisere sertifisert av 3dje part.  Dersom kunden ønsker kan vi levere full sporbarhet på vår produksjon, herunder materialer, sveising og testing. Vårt sveiseverksted har separat inndeling for sveising av rustfritt/syrefast. Vi sveiser foruten rustfritt/syrefast også karbonstål, aluminium, Cuni og plastmaterialer PP/PE. Ved behov kan vi også foreta prefabrikkering ute hos våre kunder.

Tekken utfører også orbitalsveising av rustfritt/syrefaste rør i dimensjoner opp til ø106 og godstykkelser opp mot 3mm. Denne produksjonsmetoden er mye brukt mot meieri og prosessindustri og gir en veldig fin overflatefinish.

Vi har også lang erfaring med å sette sammen komplette leveranser på eget verksted før vi drar ut til kunder for montering. Det sikrer en effektiv monteringsfase og god kvalitet på leveransen.

Ta kontakt med oss om du har behov for prefabrikkerte løsninger!